Omgaan met verlies tijdens de zwangerschap en rondom geboorte.

Tijdens een zwangerschap kun je op verschillende manieren met verlies geconfronteerd worden. Het kan gaan om het verlies van (een aspect van de gezondheid van) je kindje maar ook om een verlies dat niet direct met de zwangerschap zelf te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan ziekte of overlijden van een dierbare, het verlies van je baan, huis etc.

In de eerste 16 weken van de zwangerschap noemen we het verliezen van je kindje een miskraam. Veel vrouwen krijgen hier één of meerdere keren in hun leven mee te maken. Vaak verloopt dit spontaan maar soms is er medicatie of een curretage nodig. Als het rond de 16 weken of daarna gebeurd zal je een ‘gewone’ bevalling moeten ondergaan welke uit zichzelf kan beginnen of ingeleid wordt in het ziekenhuis.

In de periode voor en na de geboorte van je overleden kindje kan extra ondersteuning wenselijk zijn. Rouw rondom geboorte wil daarin voorzien door begeleiding op maat te bieden.


Meld je aan voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur.
    Schrijf je in voor de nieuwsbrief