Omgaan met verlies in de zwangerschap.

Tijdens een zwangerschap kun je op verschillende manieren met verlies geconfronteerd worden. Het kan gaan om het verlies van (een aspect van de gezondheid van) je kindje maar ook om een verlies dat niet direct met de zwangerschap zelf te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan ziekte of overlijden van een dierbare, het verlies van je baan, huis etc.

In de eerste 16 weken van de zwangerschap noemen we het verliezen van je kindje een miskraam. Veel vrouwen krijgen hier één of meerdere keren in hun leven mee te maken. Vaak verloopt dit spontaan maar soms is er medicatie of een curretage nodig. Als het rond de 16 weken of daarna gebeurd zal je een ‘gewone’ bevalling moeten ondergaan welke uit zichzelf kan beginnen of ingeleid wordt in het ziekenhuis.

In de periode voor en na de geboorte van je overleden kindje kan extra ondersteuning wenselijk zijn. Rouw rondom geboorte wil daarin voorzien door begeleiding op maat te bieden. Ook als er bij de prenatale diagnostiek iets gevonden wordt en er keuzes gemaakt moeten worden die verstrekkende gevolgen hebben kan een klankbord helpen bij dit proces.

Of je er nu voor kiest om de zwangerschap af te breken of om je kindje toch geboren te laten worden het is een hele zware beslissing. Een onmogelijke spagaat waarin je terecht bent gekomen. Want je zwangere lijf en mindset is gericht op leven geven.

Naast begeleiding tijdens de zwangerschap of vlak na het overlijden van je kindje is het is ook mogelijk om je verhaal te vertellen in schrift én vilt. Ook als het al langer geleden is. Zie voor meer informatie over dit mooie programma:

https://verteljeverhaalinvilt.nl/miskraambegeleiding.html

Voor veel mensen is het een hele stap is om contact op te nemen. Daarom bied ik de mogelijkheid om eerst gratis en vrijblijvend kennis te maken om te zien of er een klik is. Dit kan telefonisch of via ZOOM.

Wist je dat 2 op de 3 stellen na het verlies van hun kindje het niet redt samen?
Ik ben er heilig van overtuigd dat dit in een heel aantal gevallen voorkomen zou kunnen worden. Daarom counsel ik ouders om liefdevol met elkaar in verbinding te blijven en geef ik ze tips en handvatten om beter door deze moeilijke tijd heen te komen.

Meld je aan voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur.