‘Wat je moeder zingt als je in de wieg ligt,

draag je mee tot aan je graf’.

Afrikaans gezegde

“Begeleiden van een zwangerschap met en na verlies”.

In onze tweedaagse training gaat het over de begeleiding van zwangere vrouwen en hun gezin nadat ze eerder te maken hebben gehad met het verlies van hun kindje. Het gaat ook over zwangerschappen waarvan bekend is dat het kindje mogelijk al tijdens de zwangerschap of rondom de geboorte zal overlijden. Hoe kun je ouders het beste bijstaan in deze moeilijke situaties?

Na een eerdere stilgeboorte zijn de ouders vaak tijdens de zwangerschap onder begeleiding bij de gynaecoloog om vervolgens in het kraambed weer onder zorg van de verloskundige te vallen. Wat gebeurt er in de tussenliggende tijd? Marieke Paarlberg, gynaecoloog – perinatoloog, zal een inkijk in haar spreek- en verloskamer geven en ingaan op de dilemma’s en emoties rond sterfte, prenatale diagnostiek en de gevolgen daarvan in de praktijk.

Het gaat ook over:

  • de morele stress van de zorgverlener
  • begeleiding/counselling om de zwangerschap al of niet voort te zetten
  • begeleiding bij het voortzetten van een zwangerschap met een slechte prognose
  • begeleiding in de eerste tijd na een zwangerschapsafbreking of doodgeboorte

Het is meestal confronterend om zwanger te zijn na verlies van een kindje in een voorgaande zwangerschap. Het komt vaak voor dat ouders het hechten aan het nieuwe kindje proberen uit te stellen omdat het niet ‘veilig’ voelt om dat te doen doordat ze de onuitwisbare ervaring met het verlies van hun andere kind met zich meedragen. Wat kan de verloskundige, buiten het maken van een extra echo, nog meer voor de ouders en het kind betekenen? Al snel wordt doorverwezen naar een psycholoog, coach of haptotherapeut. De verloskundige kan echter zelf ook veel bijdragen in het contact tussen moeder, vader en kind.

In deze training brengen Marieke Paarlberg (gynaecoloog-perinatoloog), Yvonne Koster (verloskundige, verliescounselor en ervaringsdeskundige) en Monique Duran (verloskundige-haptotherapeut) hun kennis en expertise bijeen.

Als je het verdriet van ouders van zo dichtbij meemaakt kan het je zelf ook diep raken. Hoe ga je om met de emoties van jezelf bijvoorbeeld als ouders boos zijn en niets meer met jou of je praktijk te maken willen hebben? In de training gaan we in op situaties uit de praktijk en krijg je handvatten hoe je elkaar bij ingrijpende situaties kunt steunen.

Door begeleide intervisie leer je van elkaars casuïstiek. Tegelijkertijd kan dit helpend en bemoedigend zijn voor de inbrenger.


Neem voor vragen of een toelichting gerust contact op.

Ja ik wil me aanmelden voor de tweedaagse training!

Keuze 1:

11 april en 11 mei 2023

Keuze 2:

5 oktober en 9 november 2023